Jump to content

E-books / Literary studies


Cover for Någonstans i Sverige
E-book

Någonstans i Sverige

Någonstans i Sverige gavs ut för första gången 1969 och presenterades då så här:Kar de mumma presenterar här en fri fortsättning på sin så uppskattade memoarserie och har nu hunnit ...


Cover for Jag minns min gröna ungdom
E-book

Jag minns min gröna ungdom

Jag minns min gröna ungdom är en fortsättning på memoarverken Humoristens pojke och En förtjusande pappa.I Jag minns min gröna ungdom får vi följa Kar de Mumma under det sista skol ...


Cover for En dag med Kar de Mumma
E-book

En dag med Kar de Mumma

Erik Zetterströms bok En dag med Kar de Mumma gavs ut för första gången 1981, och presenterades då så här:Signaturen Kar de Mummas borgerliga namn är Erik Zetterström. Kar de Mumma ...


Cover for Bellman på en timme
E-book

Bellman på en timme

Efter Henrik Langes succéer med snabbsammanfattningar av världslitteraturen i tre serierutor så har Henrik och Katarina Lange nu etablerat sig som folkbildare – för dig som har brå ...


Cover for Selma Lagerlöf på en timme
E-book

Selma Lagerlöf på en timme

Efter Henrik Langes succéer med snabbsammanfattningar av världslitteraturen i tre serierutor så har Henrik och Katarina Lange nu etablerat sig som folkbildare – för dig som har brå ...


Cover for När allt gick under. Brev i urval
E-book

När allt gick under. Brev i urval

Advokaten och politikern Marcus Tullius Cicero levde i centrum av en av världshistoriens mest dramatiska skeden. Den fem hundra år gamla romerska republiken höll på att falla för C ...


Cover for Utsikter över utländsk prosa
E-book

Utsikter över utländsk prosa

Utsikter över utländsk prosa ger en samlad översikt över den litterära utvecklingen i Förenta Staterna och Frankrike under åren efter andra världskriget. Dessutom presenteras några ...


Cover for Utflykter med utländska författare
E-book

Utflykter med utländska författare

"Denna samling av litterära studier ansluter till mina tidigare, ”Utsikter över utländsk prosa” (1959, ny utökad upplaga 1961) och ”Från utsiktstornet” (1963).[...] Av de mer än tr ...


Cover for Diktare och avslöjare i Amerikas litteratur
E-book

Diktare och avslöjare i Amerikas litteratur

"I denna bok har jag eftersträvat en någorlunda fullständig framställning av den amerikanska skönlitteraturen från 1890-talet till nu. Bland de över 120 författare som medtagits åt ...


Cover for Jungfrun och demonerna : en Karlfeldtstudie
E-book

Jungfrun och demonerna : en Karlfeldtstudie

"Det finns i Karlfeldts produktion en kontinuitet av närmast otroligt slag. Samma motiv upprepas i diktsamling efter diktsamling, fördjupas och förskönas, men förbli dock desamma. ...


Cover for Jane Austens brev
E-book

Jane Austens brev

Jane Austens brev ger oss en unik insikt i romanförfattarens dagliga liv. Privata och skvallriga, observanta och avslöjande, väcker de till liv hennes familj och vänner, omgivninga ...


Cover for Atlantvind
E-book

Atlantvind

"För att icke ge denna volym en alltför avskräckande karaktär av programbok har den fått sin nuvarande neutrala titel i stället för en mera saklig som exempelvis Dynamisk modernism ...


Cover for Monstret i mig
E-book

Monstret i mig

Myter om gränser och vilddjur Klicka för större bild - Monstret i migDet handlar om kentaurerna, monstren med en hästs underkropp och mänskligt huvud, och Minotauros, som är både t ...


Cover for En sommar med Proust
E-book

En sommar med Proust

På spaning efter den tid som flytt är en klassiker som många tycker att de borde ha läst. Andra räknar den till sina största läsupplevelser. Oavsett vilken kategori man tillhör är ...


Cover for Kan du läsa en bok?
E-book

Kan du läsa en bok?

"Denna lilla skrift tillkom hösten 1945 då jag tjänstgjorde som vanlig inkallad menig vid Försvarsstabens bildningsdetalj i Stockholm. Jag skrev på uppdrag och honorerades med hela ...


Cover for Amerikas nya författare
E-book

Amerikas nya författare

Artur Lundkvists Amerikas nya författare från 1940 är inte bara en inspirerande och upplysande genomgomgång av det tidiga 1900-talets stora amerikanske författarskap, utan också et ...


Cover for Nya lovtal
E-book

Nya lovtal

Nya lovtal är en samling tal som Per Wästberg har hållit i samband med att författare har belönats med Nobelpriset, Tranströmerspriset, Övralidspriset, Wahlström & Widstrands Wästb ...


Cover for Att översätta själen : en huvudlinje i modern poesi - från Baudelaire till surrealismen
E-book

Att översätta själen : en huvudlinje i modern poesi - från Baudelaire till surrealismen

Kjell Espmarks Att översätta själen (1975) lyfter fram ett viktigt obeaktat sammanhang i poesin från Les fleurs du mal och framåt. Det gäller att med Baudelaires ord "översätta sjä ...


Cover for Skuggorna vi bär : Stig Dagerman möter Etta Federn i Paris 1947
E-book

Skuggorna vi bär : Stig Dagerman möter Etta Federn i Paris 1947

Stockholm 1947. Stig Dagerman, den unge författaren vars namn är på allas läppar, arbetar febrilt på en ny pjäs. Han kommer att kalla den Skuggan av Mart. Den handlar om en kvinna ...


Cover for Att skjuta en dront : Harriet Löwenhjelm - dikt, bild, konstnärskap
E-book

Att skjuta en dront : Harriet Löwenhjelm - dikt, bild, konstnärskap

”Tallyho, Tallyho, jag har skjutit en dront”, skrev Harriet Löwenhjelm triumferande som elev på Konstakademien. Men hon fick sluta på akademien och lyckades aldrig få sina illustre ...


Cover for Mitt i 70-talet : 15 yngre svenska författare presenteras
E-book

Mitt i 70-talet : 15 yngre svenska författare presenteras

Tom Hedlund presenterar här 15 författarskap som 1975 befann sig mitt i sin utveckling. Följande berättare och poeter behandlas:Britt Arenander, Tobias Berggren, Berit Bergström, P ...


Cover for Tretton lyriker och Fågeltruppen : uppsatser om lyrisk dikt
E-book

Tretton lyriker och Fågeltruppen : uppsatser om lyrisk dikt

"Den svenska lyriken har varit mig en krävande arbetsgivare, vilken jag emellertid utan knot har tjänstgjort hos", säger Olof Lager¬crantz i sitt förord. Ur de rika skördarna av de ...


Cover for Om James Joyces Odysseus
E-book

Om James Joyces Odysseus

Olof Lagercrantz redovisar här resultatet av flera års daglig läsning av James Joyces berömda roman Odysseus. Han har hämtat vägledning och stöd hos den livaktiga, huvudsakligen am ...


Cover for Ett år på sextiotalet
E-book

Ett år på sextiotalet

Olof Lagercrantz tillträdde sin anställning på Dagens Nyheter i januari 1951. Han blev kvar på tidningen till 1975, åren 1951-1960 som kulturchef, från 1960 som en av dess två chef ...


Cover for Millennieskiftets svenska roman och novell
E-book

Millennieskiftets svenska roman och novell

Denna bok är en beskrivning av de mest karakteristiska dragen i den svenskspråkiga romanen och novellen från de senaste decennierna, från tiden runt millennieskiftet. Flera teser f ...