Jump to content
Cover for Kan du läsa en bok?
Isbn: 978-91-0016-892-6
Publisher: Albert Bonniers förlag
Category:
Literary studies
Accessible since: February 2017

E-book

Kan du läsa en bok?

"Denna lilla skrift tillkom hösten 1945 då jag tjänstgjorde som vanlig inkallad menig vid Försvarsstabens bildningsdetalj i Stockholm. Jag skrev på uppdrag och honorerades med hela 50 kronor jämte en veckas permission. Skriften utgavs av bildningsdetaljen och trycktes i en mycket stor upplaga, som avsågs att delas ut gratis till alla inkallade, men den kunde också köpas till det låga priset av trettio öre.

Titeln var avsiktligt en smula påträngande och ville genom utmaningen locka till läsning av texten. Denna var medvetet enkelt skriven, i förtrolig ton och skulle utan svårighet kunna läsas av vem som helst. Jag försökte uttrycka mig så klart och direkt som möjligt, jag bemödade mig om att inte vara undervisande och tala över huvudet på läsaren. Samtidigt ville jag vara upplysande och peka på värdet av att läsa riktiga böcker, med vältalig argumentering för läsningens både nöje och nytta."

- Artur Lundkvist, 1986Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone