Jump to content
Cover for Atlantvind
Isbn: 978-91-0016-851-3
Publisher: Albert Bonniers förlag
Category:
Literary studies
Accessible since: March 2017

E-book

Atlantvind

"För att icke ge denna volym en alltför avskräckande karaktär av programbok har den fått sin nuvarande neutrala titel i stället för en mera saklig som exempelvis Dynamisk modernism. Samtliga avsnitt är närmast att betrakta som orienterade utkast: de ger konturer och personprofiler, men någon fördjupning av studierna har det icke kunnat bli fråga om. Subjektivismen i betraktelsesättet är medveten och principiell." skriver Artur Lundkvist i Atlandvinds inledning.

Essäboken, som första gången gavs ut 1932, består av tre olika delar: "Atlantvind", om nordamerikansk litteratur, "Filmen: Den nya konstformen" och "Svensk modernism".Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone