Jump to content

E-books / Economics & Business


Cover for Marknadsför dig själv
E-book

Marknadsför dig själv

MARKNADSFÖR DIG SJÄLV är en handfast bok i marknadsföring för dig som säljer din kompetens som frilansare eller som anställd. I boken läser du om hur marknadsföringen ska gå till o ...


Cover for God man och förvaltare : Problem och lösningar
E-book

God man och förvaltare : Problem och lösningar

Den här boken vänder sig till gode män och förvaltare som har grundkunskaperna och är verksamma i ett eller flera uppdrag. Boken syftar till att fördjupa dina kunskaper genom att d ...


Cover for Girig-Sverige
E-book

Girig-Sverige

Bostadspriser som rusar mest i västvärlden. Hundratusentals svenskar som kastar sig in på börsen. En före detta socialdemokratisk statsminister som blir god för 100 miljoner kronor ...


Cover for Ideella föreningar
E-book

Ideella föreningar

Det här är den perfekta handboken för dig som är engagerad i en ideell förening. Boken är idealisk om du exempelvis sitter i föreningens styrelse, är verksam i någon sektion, är fö ...


Cover for God man och förvaltare
E-book

God man och förvaltare

GOD MAN & FÖRVALTARE – en praktisk vägledning – vänder sig till dig som är eller funderar på att bli god man. Boken bygger på författarens mångåriga erfarenhet från uppdrag som god ...


Cover for Försäkringar
E-book

Försäkringar

FÖRSÄKRINGAR ger en kortfattad men bred genomgång av den praktiska hanteringen av olika slags försäkringar för företag,personal och ägare. Vi går exempelvis igenom företagsförsäkri ...


Cover for Företagskalkyler
E-book

Företagskalkyler

FÖRETAGSKALKYLER är en praktisk handbok i ekonomistyrning. Den visar hur du med enkla verktyg kan nå ökad lönsamhet genom ökad kontroll. Boken innehåller många exempel på hur du ka ...


Cover for Företagets ekonomi
E-book

Företagets ekonomi

Företagets ekonomi hjälper dig att förstå de grund­läggande ekonom­iska begrep­pen och att bedöma ekonomisk informa­tion. Boken vänder sig främst till icke-ekonomer. Det kan till e ...


Cover for Skatteplanering i enskild firma
E-book

Skatteplanering i enskild firma

SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA innehåller massor av tips när det gäller den fördelaktiga företagsform som enskild firma är. Goda råd när det gäller att få så låg skatt som möjligt ...


Cover for Redovisning i bostadsrättsföreningar
E-book

Redovisning i bostadsrättsföreningar

REDOVISNING I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR är en praktisk handbok för dig som sköter redovisningen eller är revisor i en bostadsrättsförening. Boken behandlar både den löpande redovisnin ...


Cover for Moms
E-book

Moms

MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. Uppdaterad med alla nyheter.  En större del av boken handlar om de speciella ...


Cover for Lönehandboken
E-book

Lönehandboken

LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande handbok för dig som arbetar med löne- och personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel. I boken hittar du väsentl ...


Cover for Fåmansföretag och skatteplanering
E-book

Fåmansföretag och skatteplanering

FÅMANSFÖRETAG & SKATTEPLANERING behandlar skattereglerna för fåmansföretag och ägare till fåmansägda aktiebolag – bland annat utdelning och kapitalvinst, transaktioner med bolaget, ...


Cover for Byte från enskild firma till aktiebolag
E-book

Byte från enskild firma till aktiebolag

BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG är en praktisk handbok som både beskriver fördelarna och nackdelarna med aktiebolag kontra enskild firma – och som visar hur det går till at ...


Cover for Bostadsrättsföreningar
E-book

Bostadsrättsföreningar

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR är Sveriges mest sålda bostadsrättsbok. Boken förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostadsrättsförening drivs, medlemmarnas rättigheter ...


Cover for Från redovisningskonsult till rådgivare
E-book

Från redovisningskonsult till rådgivare

Den här boken handlar om redovisningsbranschens förändringsresa och de goda möjligheter omställningen rymmer för konsulter som är beredda att utmana sitt tidigare tankesätt. Vad ha ...


Cover for Fastighetsmoms
E-book

Fastighetsmoms

FASTIGHETSMOMS är en praktisk momsvägledning för dig som kommer i kontakt med momsfrågor inom fastighetsförvaltning eller bygg- och anläggningsverksamhet. Det komplexa regelverket ...


Cover for Fastighetsbeskattning
E-book

Fastighetsbeskattning

FASTIGHETSBESKATTNING är en praktisk handbok om skatt, redovisning och juridik för fastighetsägare. Boken tar upp reglerna om löpande beskattning, t ex fastighetsskatt och fastighe ...


Cover for Enskild Firma : skatt, deklaration, ekonomi, juridik
E-book

Enskild Firma : skatt, deklaration, ekonomi, juridik

ENSKILD FIRMA är en utförlig handbok för alla som har eller tänker starta enskild firma. Boken passar även utmärkt som handledning på redovisnings- och revisionsbyråer.Har du koll ...


Cover for Eget aktiebolag
E-book

Eget aktiebolag

EGET AKTIEBOLAG är en bok skriven speciellt för dig som driver eget aktiebolag med enklast möjliga administration. Du lär dig hur ett litet aktiebolag fungerar och vad som är vikti ...


Cover for Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2
E-book

Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som visar hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2. Boken vänder sig till dig ...


Cover for Anställda : praktisk handbok för arbetsgivare
E-book

Anställda : praktisk handbok för arbetsgivare

ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta personalhandbok. Boken är komplett och beskriver alla reglerna kring en anställning. Anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbesk ...


Cover for Bokföring och bokslut i enskild firma : handbok för förenklat årsbokslut enligt K1-reglerna
E-book

Bokföring och bokslut i enskild firma : handbok för förenklat årsbokslut enligt K1-reglerna

BOKFÖRING OCH BOKSLUT I ENSKILD FIRMA är en komplett handbok för dig som sköter bokföring och/eller bokslut i en enskild firma. Boken hjälper dig både att upprätta ett förenklat bo ...


Cover for Att avsluta en anställning : uppsägning, avskedande, pension, mm
E-book

Att avsluta en anställning : uppsägning, avskedande, pension, mm

Boken beskriver på ett lättfattligt sätt hur en anställning kan avslutas och i vilka situationer det är tillåtet att säga upp eller avskeda en anställd. Reglerna är komplicerade oc ...


Cover for Hårda tider : Amerikaner berättar om den stora depressionen
E-book

Hårda tider : Amerikaner berättar om den stora depressionen

Detta är en bok om Amerika, om 30-talet och om oss själva - depressionen har allmängiltig betydelse därför att den visar hur nödvändigt det är att demokratin äger handlingskraft.Ur ...