Jump to content
Cover for Jordens sång: Essäer om Tolkiens tankevärld
Isbn: 978-91-8973-331-2
Publisher: Fri Tanke Förlag
Category:
Literary studies
Accessible since: July 2023

E-book

Jordens sång: Essäer om Tolkiens tankevärld

På randen till den fjärde tidsåldern hotar en exploaterande makt Midgårds skogar och stränder. Mordor och Isengård breder ut sitt herravälde över jorden och manipulerar det naturliga livet till oigenkännlighet. Av de första åldrarnas civilisationer finns endast ruiner och bleknande minnesmärken kvar. Men under allting växer en sällsam närvaro, magi och livsenergi fram.

I reaktion mot det industriella och avförtrollade modernitetens Europa ville J.R.R. Tolkien med sina böcker om Ringens brödraskap påminna sina läsare om något som gått dem förlorat: en förtrollad värld och en förundran över tingens, naturens och livets gåtfullhet.

I Jordens sång lyfter författaren och kritikern John Sjögren fram de filosofiska motiven av liv och död, tid och minne, människa och maskin som ger berättelserna om Midgård deras särskilda djup och lockelse.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone