Jump to content
Cover for Vad är verkligt? Den olösta frågan om kvantfysikens mening
Isbn: 978-91-8952-697-6
Publisher: Fri Tanke Förlag
Category:
Science
Accessible since: October 2022

E-book

Vad är verkligt? Den olösta frågan om kvantfysikens mening

Vad innebär kvantteorin för vår världsbild och uppfattning om vad som är verkligt?

Frågan eggade den nya fysikens pionjärer och stod i centrum för de berömda debatterna mellan Albert Einstein och Niels Bohr. Men i takt med att kvantteorins tillämpningar rönte stora framgångar under efterkrigstiden föreföll dess filosofiska implikationer alltmer obetydliga. Frågan om kvantfysikens mening föll i glömska. 

I Adam Beckers utförliga skildring av kvantfysikens historia får vi följa det fåtal fysiker som framhärdat i att finna ett svar på en av naturvetenskapens stora men länge marginaliserade gåtor.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone