Jump to content
Cover for Fåmansföretag och skatteplanering
Isbn: 978-91-7695-242-9
Publisher: Björn Lundén
Category:
Economics & Business
Accessible since: March 2022

E-book

Fåmansföretag och skatteplanering

FÅMANSFÖRETAG & SKATTEPLANERING behandlar skattereglerna för fåmansföretag och ägare till fåmansägda aktiebolag – bland annat utdelning och kapitalvinst, transaktioner med bolaget, omstruktureringar, inlåning och aktieägartillskott, förbjudna lån och uthyrning.

En stor del av boken tar upp vilka möjligheter till seriös skatteplanering som fåmansföretag och fåmansdelägare har, t ex för att minimera tjänstebeskattning av kapitalvinster.

En utförlig deklarationshandledning för blanketterna K10, K12 och K13 ingår.

Författare till boken är Lennart Andersson och Kjell Sandström, båda erfarna skattekonsulter, Ulf Bokelund Svensson, skatte- och momsexpert på Björn Lundén Information och Anna Molin, jurist på Björn Lundén Information.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone