Jump to content
Cover for Novum Organum
Isbn: 978-91-7819-810-8
Publisher: Fri Tanke Förlag
Category:
History Science
Accessible since: January 2021

E-book

Novum Organum

Bacon betonar vikten av att experimentera, av att systematiskt och under kontrollerade former göra observationer, av att utsätta teorier och hypoteser för en reell prövning och att inte bara nöja sig med att leta efter ett fåtal bekräftande instanser.

I dag skulle få ifrågasätta värdet av dessa strategier. Men på Bacons tid var det givetvis annorlunda, och vad kontrasten mellan Bacons ikonoklastiska tonläge och moderna läsares reaktioner väl närmast illustrerar är det enorma inflytande den moderna vetenskapssyn som Bacon var tidig med att artikulera kommit att få i våra samhällen och kulturer.

Man hade unnat Bacon att få bevittna resultatet av detta segertåg, vilka han kanske inte ens i sina vildaste drömmar hade kunnat föreställa sig. Visst finns det oroande och motgående rörelser, både nu och tidigare. Men de massiva framgångar vetenskaperna haft sedan Bacons tid, liksom deras genomgripande påverkan av människans livsvillkor, är svåra att förneka.

Ur Folke Tersmans förord

Vetenskapliga klassiker ges ut i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone