Jump to content
Cover for Så blir barn tvåspråkiga (reviderad utgåva) : Vägledning och råd under förskoleåldern
Isbn: 978-91-4622-283-5
Publisher: Wahlström & Widstrand
Category:
Language & Dictionaries
Accessible since: April 2013

E-book

Så blir barn tvåspråkiga (reviderad utgåva) : Vägledning och råd under förskoleåldern

Allt fler barn växer idag upp i två- eller flerspråkig miljöer. Men barn blir inte tvåspråkiga av sig själva. En stor insats krävs, framför allt av föräldrarna. Många ställer sig frågan om det är bra, och om det överhuvudtaget går, att lära små barn flera språk samtidigt. Lenore Arnberg, fil dr, språkforskare och själv invandrare från USA, menar att det går alldeles utmärkt. Och mer än så, att det är berikande för barnen som blir mer öppna och flexibla som individer. I denna reviderade nyutgåva försöker författaren besvara föräldrarnas vanligaste frågor: Är det rätt att lära ett barn två språk samtidigt? Hur gör man? Finns det olika metoder? Kan tvåspråkighet få några följder för barnets utveckling? Vad gör jag när mitt barn blandar ihop språken? Varför svarar mitt barn bara på svenska när jag talar på mitt hemspråk? Förutom redovisning av forskningen på området innehåller boken fallstudier, möten med olika familjer, praktiska råd och förslag på inlärningsmetoder, lästips samt ett avslutande frågeformulär som indikerar vilken nivå av tvåspråkighet man som förälder bör sikta mot.Boken efterfrågas fortfarande ständigt i bokhandeln och i undervisningen. Det finns idag inte någon liknande bok i ämnet som utgår ifrån svenska förhållanden.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone